• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg


Vogelwacht Limburg is een vereniging van ongeveer 450 enthousiaste leden, die zich inzetten voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg. Een provincie die gelukkig nog ruimte biedt aan een groot aantal en een enorme diversiteit aan vogels. Deze omstandigheden staan echter wel steeds meer onder druk. Daarom blijven de beschermingsactiviteiten  van Vogelwacht Limburg van groot belang.  
Dit wordt op verschillende manieren gedaan.
Verspreid over heel Limburg zijn lokale en thematische vogelwerkgroepen bij ons aangesloten. Vogelwacht Limburg ondersteunt met adviezen en financiën de activiteiten van deze werkgroepen.
Wilt u weten welke dit zijn?
Onder het tabblad werkgroepen zijn ze allemaal terug te vinden.

Bescherming van vogels vindt op allerlei manieren plaats:

  • Tellingen van  bijvoorbeeld trekvogels, broedvogels, watervogels vormen een waardevolle bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Door het geven van excursies en lezingen wordt een breed publiek en jong en oud in contact gebracht met de vaak “wondere vogelwereld”. 
  • Elk jaar worden aan beginnende en aan meer gevorderde “vogelaars”,  zogenaamde vogelherkenningscursussen gegeven.
  • Nestkasten, in alle soorten en maten, worden opgehangen en gecontroleerd. Dit levert niet alleen veilige broedplaatsen op voor vogels, maar geeft ook een schat aan informatie over broedresultaten.
  • Aan overheden, bedrijven en particulieren wordt informatie gegeven over gevolgen en eventuele compensatiemogelijkheden bij bouwprojecten, herinrichting van landschappen en bomenkap.   

Regelmatig vindt er wel ergens in Limburg een activiteit plaats die met vogels te maken heeft. Raadpleeg hiervoor onze “agenda” of kijk eens bij de lokale werkgroepen.
Door het grote verschil in activiteiten, is er voor bijna iedereen wel iets aantrekkelijks te vinden.

Lid worden van Vogelwacht Limburg kost bijna niets!
Met uw lidmaatschap ondersteunt u de activiteiten van Vogelwacht Limburg en draagt u daadwerkelijk bij aan vogelbescherming in uw nabije omgeving.
Via het tabblad “lid worden”, kunt u zich als lid aanmelden.

Vragen over vogelbescherming?
Neem contact op met een lokale of thematische werkgroep of met één van de bestuursleden.