Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.

Werkgebied: Ten oosten van de Maas tussen Roermond en Venlo
Contact:

Ger van Deuzen

Lijsterlaan 37

5932 VS Tegelen

T: 077-3734669

E: gervandeuzen@gmail.com

W: www.tossebosenmaas.nl  

  • De werkgroep is ontstaan als werkgroep A73 met als doel het aanbieden van vervangende broedgelegenheid voor vogels die door de komst van de A73 hun broedplaats zijn verloren;
  • Voor deze vogels worden nestkasten opgehangen op daarvoor geschikte plaatsen in de buurt van de A73. Na het broedseizoen worden deze kasten gecontroleerd, gerepareerd, gereinigd en indien nodig verplaatst naar een geschiktere locatie. De resultaten worden genoteerd en besproken;
  • De werkgroep organiseert een aantal excursies. Ook vinden er dialezingen, filmavonden of andere activiteiten plaats.

 

Terug naar overzicht werkgroepen