Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.

Thema: Redactie verenigingsblad "Het Ijsvogeltje"
Contact:

Hub Vroomen

Sleutelbloem 13

6136 SN Sittard

T: 046-8503978

E: redactie@vogelwacht-limburg.nl :


Redactieleden zijn: Jo Daemen, Hans van de Laar, Leonie Kebeck en Ludo Kockelkorn

 

De redactie verzorgt de uitgave van het verenigingsblad "Het IJsvogeltje", dat vier keer per jaar verschijnt:    

          - februari (kopij vóór 7 januari)

          - juni (kopij vóór 7 mei)

          - september (kopij vóór 7 augustus)

          - december (kopij vóór 7 november)

          Aanleveren kopij (tekst en foto's): digitaal op bovenstaand mailadres

 

In het Het IJsvogeltje staan artikelen van werkgroepen, individuele leden, redactie en bestuur.

 

Terug naar overzicht werkgroepen