Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.

EURO BIRDWATCH - INTERNATIONALE VOGELTREKTELDAG
3 OKTOBER 2020
 
LAATSTE UPDATE
 
Op diverse telposten in Limburg namen leden van Vogelwacht Limburg ook dit jaar weer deel aan de jaarlijkse Vogel Trekteldag.
.
Helaas waren niet al onze traditionele posten bemand, maar het eindresultaat mag er ondanks het slechte, erg regenachtige weer toch wel zijn.
In Ransdalerveld, Meers, Itteren, Kollenberg, Meinweg, Illikhoven en Meerlebroek werden zaterdag ochtend tussen 7 en 12 uur , 23.123 vogels geteld,
heel wat meer dan de 14.205 vogels die tijdens de trekteldag in 2019 werden geturfd.
 
Er werden vooral veel Spreeuwen, Vinken, Graspiepers, Kieviten, Veldleeuweriken, Kokmeeuwen, Zanglijsters en Boerenzwaluwen doortrekkend waargenomen.
 

Krenten in de pap waren een Steppekiekendief, Blauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, Velduil, Steenuil, enkele Europese Kanaries, flink wat Grote Zilverreigers,

enkele Smellekes, 1 Kemphaan, 1 Visarend, 1 Zilverplevier en enkele Watersnippen.

Veel van de deelnemende tellers waren zeer tevreden ver deze ochtend vogels tellen.

 

Vogelbescherming kwam onlangs met de defntieve uitslag van de Nederlandse deelname aan deze editie van Euro Bird Watch:

 

.

Euro Birdwatch 2020

Op zaterdag 3 oktober 2020 was het weer zover: duizenden vogelaars in heel Europa telden op diezelfde dag de trekvogels die zuidwaarts vlogen.
Het gaat daarbij om miljoenen vogels, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert Vogelbescherming deze Euro Birdwatch voor de 25e keer,
samen met de uitstekende website www.trektellen.nl.
De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International. Op deze pagina vindt u de laatste resultaten van deze megatrekvogeltelling.

Aandacht voor vogels

De Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis.

En het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Hierdoor draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer mensen

enthousiast worden voor vogels en hun bescherming. In verschillende van de deelnemende landen is dat laatste namelijk hard nodig.

In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast ook een uitstekende gelegenheid om het belang van ons land voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen in de pers. 

De aantallen

Zoals in onderstaande tabel te zien is, verschillen de aantallen trekvogels (en soorten) die op deze dag worden geteld nogal van jaar tot jaar.

Dat ligt met name aan het weer (zie ook verderop). Maar de vogeltrek is hoe dan ook een waanzinnig fenomeen en de Birdwatch geeft een mooi inkijkje!

 

Top 10 2020

Top 10 2019

Top 10 2018

  Totaal: 721.574
Aantal soorten: 203
Totaal: 824.389
Aantal soorten: 209
Totaal: 1.357.034
Aantal soorten: 204
1. spreeuw 380.676 spreeuw 228.396 vink 668.848
2. vink 163.590 kolgans 116.660 spreeuw 298.447
3. graspieper 31.937 vink 68.318 graspieper 130.525
4. kievit 18.428 sijs 67.886 zanglijster 46.443
5. kokmeeuw 14.139 zanglijster 39.851 veldleeuwerik 25.595
6. aalscholver 12.849 kokmeeuw 26.498 kneu 25.380
7. boerenzwaluw 9.017 graspieper 24.203 kokmeeuw 14.346
8. grauwe gans 8.689 grauwe gans 22.084 koperwiek 13.161
9. stormmeeuw 7.004 aalscholver 21.574 grauwe gans 12.369
10. zanglijster 6.181 brandgans 21.303 aalscholver 12.314

 

Bijzondere waarnemingen

Rode wouw (32), grote pieper (10), Pontische Meeuw (18), bladkoning (6), parelduiker (3), zeearend (13), slangenarend (1), velduil (7), Cetti’s zanger (3),

kuifaalscholver (2), visarend (2), koereiger (2), geelpootmeeuw (4), middelste jager (2), roodkeelpieper (8), roodhalsfuut (1), wespendief (2),

zwarte wouw (3), steppekiekendief (1), dwerggors (2), ortolaan (2) en een duinpieper. 

 

DSC06245

 

DSC06231  DSC06235

DSC06242 DSC06326

DSC06298 DSC06528