Voor een tweede eerbetoon aan de in 2004 overleden Vogelwacht-Limburg coryfee Paul Wouters, heb ik nogmaals een mooi tijdsbeeld uit zijn uitgebreide, nagelaten foto-en vogeldagboekenarchief kunnen opvissen.

Paul was een bevlogen vogelliefhebber en natuurkenner en maakte ontelbare foto's en dia's van vogels van een, voor díe tijd, zeer hoge kwaliteit.

Paul was onomstotelijk één van de eerste kwalitatief goede vogelfotografen in de regio. 

 

Na plaatsing van mijn eerste, aan Paul gewijde verhaal op onze website, reageerde zijn broer John met een tip om eens naar de jaren 1979-1982 te zoeken, omdat beide broers toen meermalen naar de Ziepbeek in België gingen om naar vogels te kijken. Hoofddoel van die vogelexcursies destijds, was om vooral naar baltsende Korhoenders te zoeken, een toentertijd normaal in onze en veel andere regio’s voorkomend natuurverschijnsel, maar in 2020 nagenoeg geheel uit Nederland verdwenen.

Door in Paul Wouters’ uitgebreide vogeldagboeken naar bovenstaande tijds-episode te zoeken, kwam ik al gauw bij de door John bedoelde dagexcursies uit en via Paul’s perfecte administratie, ook bij de daarbij horende vogel-dia’s. Hieronder volgt een voorbeeld van zo’n reisverslag, dit is de letterlijke weergave van Paul's met de hand geschreven verhaal.

                                                                                    Jaarboek 1981, Vogelreis nr. 18, datum zaterdag 21 maart 1981,

                                                                                                         Tijd 520 tot 11 00 uur, weer: zonnig ± 14℃

Vandaag wilden John en ik nog eens proberen de korhoen ♂ goed op de foto te krijgen. Wij vertrokken daarom reeds vroeg zodat ik reeds in de schuilhut zat alvorens de dag begon aan te breken.

Tegen 545 uur liet John mij achter en tegen 610 uur begon het langsaam licht te worden. Een uil vloog vóór mij over de hei. Ik vermoedde een Bosuil, maar kan ook Ransuil zijn geweest. De roep van de Wulp was reeds te horen toen wij er arriveerden en toen het dus nog donker was. Nadat ik ruim ’n uur in de schuiltent zat, inmiddels was de zon uitgekomen, viel de korhoen ♂ op ± 30 mtr voor de schuiltent in.

Eerst begon hij met foerageren o.a. het afpikken van het zaad van de heideplanten. Toen ik bemerkte dat hij langsaam van mij wegliep draaide ik via de cassetterecorder de boldergeluiden van korhoen af, hierop reageerde hij direkt met zíjn ‘bolder’ geluiden. Daarna ging hij weer verder met foerageren en langsaam kwam hij nu mijn kant uit.

Steeds dichter en dichterbij en af en toe liet ik de recorder afdraaien en daarop reageerde hij met de zelfde geluiden en, en langsaam naderbij komend. Zo kon ik ‘n 30 tal dia’s van hem maken, als hij z’n staartveren had opgezet en ook in rust als hij even er tussendoor foerageerde. Zo kwam hij op ± 6 mtr voor de schuiltent langs en ging toen rechts naast mij op ± 8 mtr zitten.

Nadat hij dus zo ± 1 uur voor en naast mij gezeten had, begon hij plots hevig te bolderen en met korte trippelpasjes te lopen, maar steeds verder van mij af. Al spoedig zag ik wat de oorzaak was, ik ontdekte er 3 st. ♀♀ die er foerageerden op ± 70 mtr afstand. Om te fotograferen was dit te ver. Maar ik zag wel hoe het ♂ tussen en rond om de ♀♀ bolderde, maar dezen trokken zich maar weinig van de “uitslover” aan.

Tegen 830 nadat ik de zakdoek had uitgehangen, kwam John met Poot jr. en sr. en ruimden we alles op. Daarna gingen wij aldaar nog wat wandelen.

Die 3 hadden 2st. ♂♂ blauwborst zien en horen zingen, later hoorden wij er nog een exemplaar. Ook hadden  ze  Blauwe Kiekendief ♀ gezien en  ♀ roodborsttapuit en een Appelvink.

Wij zagen samen wel 3 st. watersnippen overvliegen en wij telden er 28 st blauwe reigers en ook 5 st.♂♂  en 4 ♀♀ slobeenden. Ook ’n Havik was er op jacht.

In de schuilhut had ik ook herhaaldelijk de roep van sijs en ook van Keep gehoord.

                                                                                         Waargenomen vogelsoorten

           

Dodaars

X

Grote Bonte Specht

X

Merel

X

Blauwe Reiger

X

Boomleeuwerik

X

Kramsvogel

X

Wilde Eend

X

Veldleeuwerik

X

Zanglijster

X

Wintertaling

X

Zwarte Kraai

X

Grote Lijster

X

Slobeend

X

Roek

X

Tjiftjaf

X

Havik

X

Kauw

X

Goudhaantje

X

Buizerd

X

Ekster

X

Heggenmus

X

Blauwe Kiekendief

X

Gaai

X

Graspieper

X

Korhoen

4

Koolmees

X

Witte Kwikstaart

X

Fazant

X

Pimpelmees

X

Spreeuw

X

Waterral

X

Zwarte Mees

X

Huismus

X

Meerkoet

X

Kuifmees

X

Ringmus

X

Kievit

X

Glanskop

X

Appelvink

X

Wulp

X

Staartmees

X

Groenling

X

Watersnip

X

Boomkruiper

X

Sijs

X

Holenduif

X

Winterkoning

X

Kneu

X

Houtduif

X

Roodborst

X

Vink

X

Bosuil ?

X

Blauwborst

X

Keep

X

Groene Specht

X

Roodborsttapuit

X

Rietgors

X

       

TOTAAL

57

 

                                                                   Originele pagina uit Paul's Vogeldagboek 1981, nr. 18

Ziepbeek 1981

 

7 kopie        5 kopie

   Bolderend mannetje Korhoen                                                                                                                                                       Vrouwtje Korhoen, oftewel Korhen

4 kopie

 

6 kopie

 

 

3 kopie         2 kopie        Wulp                                                                                                                                                                                       Watersnippen

 

 

Terug naar index verslagen