Werkgebied: Strijthagen, Brunssummerheide, Schinveldse Bossen
Contact:

Hans van de Laar

Doorvaartstraat 45a

6443 AP Brunssum

T: 045-5273211 (tussen 20:00 -21:30 uur)

E:  

  • De werkgroep is ontstaan toen in de werkgebieden nestkasten werden opgehangen ter verbetering van de toenmalige schaarse nestgelegenheid voor vogels;
  • Op de Brunssummerheide hebben enkele werkgroepleden zich toegelegd op een bredere vogelinventarisatie van hetnoordelijk deel ( 250 ha.) van dit mooie natuurgebied: de DMP-B (Broedvogel Monitoring Project - Bijzondere soorten). Uiteraard is er ook aandacht voor alle overige, meer algemene broedende en niet-broedende soorten;
  • Leden van de werkgoep organiseren of werken mee aan het geven van Vogel- en Natuurexcursies o.a. in samenwerking met IVN en Natuurmonumenten;
  • De werkgroep is ook betrokken bij discussies met regionale en lokale overheden en beheerders van natuurgebieden m.b.t. plannen en voorstellen waarin groene gebieden meewerkend, danwel lijdend voorwerp zijn.