Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief nummer 02 - 1 juni 2022

Nieuwsbrief nummer 02 - 1 juni 2022

Bestuur

‘In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, want die leggen in de meimaand niet’, zo luidt het gezegde. Inmiddels weten we natuurlijk dat dit niet helemaal klopt. Het is echter wel een feit dat in het voorjaar de meeste vogels eieren leggen en jongen krijgen. Niet alleen voor de vogels, maar ook voor Vogelwacht Limburg zijn dit een drukke maanden. In deze periode krijgen we dagelijks 2-3 telefoontjes van mensen die vragen hebben over jonge vogels die buiten het nest worden gevonden. Vaak gaat het hierbij om vogels die gebruik maken van nestkastjes, zoals kool- en pimpelmezen, maar ook de nodige merels en spreeuwen komen in de telefoontjes aan bod. Regelmatig worden we ook gebeld voor jonge kauwen in een schoorsteen of gierzwaluwen op zolder.  We proberen altijd een passend advies te geven. Soms moeten we hierbij uitleggen dat de natuur soms hard lijkt en dat niet alle vogeltjes te redden zijn. Als het om zieke of gewonde vogels gaat verwijzen we vaak door naar Dierenambulance Limburg (088 - 8113 510 of 114).

 

Gelukkig hebben we veel belangstelling voor de excursies zoals de avondexcursie nachtzwaluwen 28/5/2022 en naar de Oehoe op 21/8/2022. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

 

Regio

Tösse Bös en Maas (Belfeld e.o.)

Informatie: via Ger van Deuzen gervandeuzen@gmail.com

Rijksweg A73 (Maasgouw-Echt e.o.)

De werkgroep A73 Zuid heeft in hun gebied 2 ooievaars nesten op palen geplaatst en deze zijn allebei bezet door een koppel ooievaars. Bij het nest aan de Pepinusbeek worden 2 jongen groot gebracht en deze zijn zover, ongeveer 6 weken, dat ze 11 juni geringd worden. Bij het andere nest aan de Putbeek zijn de ouders 8 mei gaan broeden. Dus goed nieuws dat de ooievaars Midden Limburg gevonden hebben. De leden van de werkgroep Wim Gootzen, Ger Boonen en Dré Gielen zijn hier dan ook trots op. We moeten er wel bij vertellen dat we ook veel steun van het Waterschap hebben gekregen. 


Informatie: via Dre Gielen - ajg.gielen@gmail.com

Roerstreek

Informatie: via Henk Beckers - boomvalk@home.nl

De Haeselaar (Echt-Susteren)

Ook dit voorjaar zijn weer veel leden volop bezig met het tellen van broedvogels. Elk jaar worden in dezelfde gebieden vogels geteld. Doordat dit al jarenlang gedaan wordt ontstaat een mooie reeks waaruit blijkt of het voorkomen van soorten toeneemt of juist afneemt. De uilenwerkgroep heeft de inventarisatie van de bosuilen afgerond. Er zijn voldoende bosuilen, maar veel koppels zijn dit jaar niet aan broeden toegekomen. Ook zijn sommige koppels wat later met de eileg gestart en hebben vaak wat kleinere legsels. Vermoedelijk heeft dit te maken met wat minder aanbod van voedsel (muizen) in de wintermaanden. De inventarisatie van steenuilen is volop aan de gang, terwijl in juni gestart gaat worden met het controleren van nestkasten voor kerkuilen.

 

Informatie via Geco Visscher – gecovisscher@gmail.com

 

Geleen

Informatie via L. van der Loo – lvanderloo@live.nl

Sittard

Informatie via Marcella van Hoof – marcellavanhoof@tiscali.nl

Heihof (Parkstad)

Vogelwerkgroep Heihof is bezig om samen met VWL Werkgroep Natuur en Milieu de nieuw ontstane natuur in het gebied van de voormalige Slikvijver, grenzend aan de Brunssumerheide, een betere beschermde status te geven. Daarvoor is overleg met gemeente Brunssum en Natuurmonumenten. 

Op zaterdag 4 juni om 05.30 begint de 7e ronde BMP broedvogelinventarisatie op de Brunssumerheide . Vertrek vanaf parkeerplaats Schaapskooiweg.

 

De volgende rondes zijn op:

18 Juni 05.30    8e ronde BMP B

 

24 Juni 21.45    Nachtzwaluwen ronde

 

Aanmelden: via Hans van de Laar – hans.van.de.laar@ziggo.nl

Maastricht

Informatie over de werkgroep via Jo Seegers  jo-seegers@home.nl


Thema

PR en communicatie

Afgelopen weken is gewerkt aan de verzending van Nieuwsbrieven én de aanpassingen van de informatie over cursussen. Nieuwsbrieven verschijnen zo’n 6 x per jaar. Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief gaat via de website www.vogelwacht-limburg.nl. Deze nieuwsbrief mag worden doorgestuurd naar leden van de werkgroepen en andere belangstellenden. Alle nieuwsbrieven zullen ook terug te vinden zijn op onze website, zodat ook niet-leden ze daar kunnen lezen.

 

Voor vragen kun je terecht bij Ludo Kockelkorn via nieuwsbrief@vogelwacht-limburg.nl 

Redactie IJsvogeltje

Wil je zelf iets publiceren over vogels? 

Neem dan contact op met:

Jo Daemen en Hub Vroomen – redactie@vogelwacht-limburg.nl

Cursussen

De tussenstanden (1/6/22) van de inschrijvingen voor onze vier cursussen zijn:
Basiscursus Belfeld:             3 deelnemers
Basiscursus Born:                5 deelnemers
Basiscursus Landgraaf:       9 deelnemers

Vervolgcursus Houthem:    25 deelnemers (volgeboekt)

De informatie over deze cursussen is te vinden via onze vernieuwde website

 

Voor verdere vragen kun je terecht bij Raymond Oostwegel – info@raymondoostwegel.nl

Natuur en Milieu

Informatie via Dre Gielen – ajg.gielen@gmail.com

Steenuilen / Kerkuilen

Vrijwilligers van ongeveer 40 werkgroepen, verspreid over heel Limburg, houden zich bezig met de bescherming van steen- en kerkuilen. Het afgelopen jaar hebben 10 nieuwe werkgroepen zich hierbij aangesloten. Er wordt intensief samengewerkt met andere natuurorganisaties. Jaarlijks worden 600 nestkasten voor kerkuilen en 12 nestkasten voor steenuilen gecontroleerd.

Informatie via Geco Visscher – gecovisscher@gmail.com

Slechtvalken

Informatie via Ilse en Rene – ilseenrene@home.nl

Tot slot

We gunnen iedereen een fijne zomerperiode toe. Rond 1 september 2022 hopen we de 3e nieuwsbrief te versturen.


Wil je iets vermeld zien in de nieuwsbrief communiceer svp eerst met de regio- of themagroep en meld je vervolgens bij Ludo Kockelkorn via nieuwsbrief@vogelwacht-limburg.nl