Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief nummer 03 - 1 sept 2022

Nieuwsbrief nummer 03 - 1 sept 2022

Bestuur

Beste leden Vogelwacht Limburg. Op zaterdag 1 oktober 2022 vindt weer de Euro Birdwatch ('Trektelling') plaats. Het doel van dit evenement is om in heel Europa aandacht te schenken aan trekvogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende landen. Euro Birdwatch draagt ertoe bij dat meer mensen geïnteresseerd raken in vogels, want het is vooral een leuke en sociale 'happening'. De Euro Birdwatch is in feite een mega-trekvogeltelling, waarbij verspreid over het land (en heel Europa) trekvogels worden geteld. Deelname staat open voor alle (vogel)werkgroepen. Een vijftal werkgroepen (De Haeselaar 2x, Maastricht, Geleen, Tösse Bös en Maas) hebben zich tot nu toe gemeld bij het bestuur om mee te tellen. Hier en daar is voor een enkeling een plek om als gast mee te tellen. Bekijk hieronder de contactgegevens van de lokale werkgroepen.

 

Iets heel anders is de wisseling van de wacht in het bestuur. Per 1 januari 2023 draagt Erik Macco, die lang onze penningmeester is geweest, het stokje over aan Nicole Schols. Veel dank aan Erik en hartelijk welkom Nicole. Uiteraard zijn beide present tijdens de Algemene Leden Vergadering op 16 maart 2023 in Geleen. Bovendien zijn we blij met de versterking van de redactie van het IJsvogeltje met Leonie Kebeck. Daarover volgt hieronder meer.

 

Kortom er is veel te doen bij Vogelwacht Limburg. Mocht jij zelf een idee hebben om dit samen met het bestuur of één van de werkgroepen te bespreken en uit te voeren, laat het ons weten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘korte cursus vogels fotograferen’ of ‘vogel spotten met jeugd’, ‘lezing vogels en zonnepanelen’ of een ‘excursie werkgroep’. Voel jij je aangesproken? Stuur ons dan een mailtje aan secretaris Chris Hesse secretaris@vogelwacht-limburg.nl  

Regio

Tösse Bös en Maas (Belfeld e.o.)

Op 2 juli heeft de vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas in samenwerking met KOW Belfeld een wandeling ouders/kind georganiseerd. Daar aan hebben 34 kinderen en 33 volwassenen deelgenomen. Bovendien waren 9 leiders van KOW en 20 leden van “Tösse Bös en Maas” bij deze wandeling aanwezig. Als organisatie zijn we zeer tevreden over het verloop van deze middag. Begin oktober zullen we deze wandeling met KOW en de groep van TBM evalueren.

 

We stonden er versteld van hoeveel de kinderen van vogels af wisten. We hebben nu al de intentie uitgesproken om in het voorjaar hier een vervolg aan te geven. De foto is van de wandeling. 

 

tosse bos en maas zomer 22

‍                                         Tosse Bos en Maas Wandeling Zomer 22 

Het volledige artikel is te vinden via de link:

https://tossebosenmaas.nl/geen-categorie/wandeling-ouders-kind/

Voor meer informatie kun je terecht bij Bert Gitmans via: bwgitmans@gmail.com

 

Rijksweg A73 (Maasgouw-Echt e.o.)

Zoals eerder gemeld heeft de werkgroep in het gebied, waar wij bezig zijn voor de vogels en de rest van de natuur, twéé ooievaars nesten op palen staan. Deze waren bezet met broedende ooievaars. In allebei de nesten zijn 2 ooievaars jongen groot gebracht en uit gevlogen. In het nest aan de Pepinusbeek zijn de jongen bovendien geringd. Dit jaar zijn ook de andere vogelkasten weer goed bezet geweest. Niet super, want de aantallen waren wat minder, van vooral de pimpelmezen. Wat opviel was het grote aantal beschadigde kasten, gedaan door de spechten. Wim Gootzen, bij ons de kasten specialist, gaat de openingen aanpassen. Er komt een harde kunststof plaat voor.

Groet, Dré Gielen - ajg.gielen@gmail.com

 

 

ooievaarsgezin

Roerstreek

Informatie: via Henk Beckers - boomvalk@home.nl

 

 

De Haeselaar (Echt-Susteren)

Zie informatie over Euro Birdwatch. 

Informatie via Geco Visscher – gecovisscher@gmail.com

Geleen

Zie informatie Euro Birdwatch

Informatie via L. van der Loo – lvanderloo@live.nl

Sittard

Informatie via Marcella van Hoof – marcellavanhoof@tiscali.nl

Heihof (Parkstad)

De opnames voor VARA's Vroege Vogels op de Brunssumerheide hebben plaatsgevonden. Daarbij heeft Hans van de Laar een bijdrage geleverd voor het vogelgedeelte. De uitzending op TV zal eind oktober en begin november te zien zijn. Berichtgeving hierover is ook te volgende via Facebook.

Aanmelden: via Hans van de Laar – hans.van.de.laar@ziggo.nl

Maastricht

Zie info Euro Birdwatch. 

Groet van Jo Seegers  jo-seegers@home.nl

Thema

PR en communicatie

Dit is al weer de derde nieuwsbrief. Nieuwsbrieven verschijnen zo’n 6 x per jaar. Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief gaat via de website www.vogelwacht-limburg.nl. Deze nieuwsbrief mag worden doorgestuurd naar leden van de werkgroepen en andere belangstellenden. Alle nieuwsbrieven zullen ook terug te vinden zijn op onze website, zodat ook niet-leden ze daar kunnen lezen.

Redactie IJsvogeltje

De redactie (zie foto) bestaat sinds 20 juli 2022 uit: Hub Vroomen (vrz), Jo Daemen, Hans van de Laar, Leonie Kebeck (nieuw lid) en Ludo Kockelkorn (bestuurslid). Als het goed is, heeft iedereen IJsvogeltje 178 per post of digitaal ontvangen. 

 

Wil je zelf iets publiceren dan zijn de vereisten nog steeds:

Publicatie artikel over vogels (tekst in Word; foto’s los in Jpeg en minimaal 3 Mb);

Inleveren zo spoedig mogelijk; uiterlijk 2 weken voor verschijningsdatum;

Verslag van iets wat leden hebben meegemaakt en waargenomen;

Voor en van Leden Vogelwacht Limburg; En het is gratis.

Aanmelden: via Jo Daemen en Hub Vroomen – redactie@vogelwacht-limburg.nl

 

redactie

Cursussen

Op het einde van de zomer waren alle vier cursusplaatsen (Houthem, Belfeld, Born en Landgraaf) volgeboekt. We zijn blij met zo’n grote belangstelling voor vogels in Limburg. Nu aanmelden betekent helaas wel een jaar wachten op deelname.  


Zelfstandig iets leren kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld via Vogelbescherming, Sovon of IVN. Bovendien willen wij je wijzen op de link naar “Leer je groen” www.leerjegroen.nl . Dit is een e-learningplatform voor iedereen die betrokken is bij een natuurorganisatie.


Informatie over cursussen via Raymond Oostwegel – info@raymondoostwegel.nl

Natuur en Milieu

Zie bericht werkgroep Rijksweg A73

Informatie via Dre Gielen – ajg.gielen@gmail.com

Steenuilen / Kerkuilen

Voor de steenuilen zit het broedseizoen er alweer op. Voor de kerkuilen ligt dit wat anders; wie weet gaan een aantal koppels nog aan een (laat) broedsel beginnen? Inmiddels is gestart met de samenstelling van het jaarverslag 2022.

Informatie via Geco Visscher – gecovisscher@gmail.com

Tot slot

De zomer nadert zijn einde. Zodra de bladeren zijn gevallen, kunnen we de vogels weer gemakkelijker zien. Rond 1 oktober 2022 hopen we naast de Euro Birdwatch mee te maken ook de 4e nieuwsbrief te versturen. Wil je iets vermeld zien in de nieuwsbrief communiceer svp eerst met de regio- of themagroep enn meld je vervolgens bij Ludo Kockelkorn via nieuwsbrief@vogelwacht-limburg.nl