VWL heeft in 2019 aan alle Limburgse gemeenten een brief gestuurd waarin het haar zorg over roofvogel- en uilenshows laat blijken.
Demonstraties met deze vogels zijn niet meer van deze tijd en een gemeente hoort dit niet meer te faciliteren.
In de brief wordt uitleg gegeven over het dierenwelzijn. 
Bovendien wordt uitleg gegeven over de juridische mogelijkheden die een gemeente heeft om deze shows te verbieden of te reguleren.

De brief kunt u hieronder downloaden: De download map lijkt ongeldig te zijn. (u heeft hier Adobe Reader voor nodig)

In verband met de coronamaatregelen is de kascontrole over het boekjaar 2019 een aantal maanden uitgesteld.

Inmiddels heeft deze controle plaatsgevonden.

Uitkomst hiervan is dat het financieel jaarverslag en de jaarrekening (met onderliggende stukken) door de kascontrolecommissie zijn goedgekeurd.

Het verzoek tot het verlenen van decharge aan het bestuur zal bij de komende ALV (2021) gedaan worden.

Een dringend bericht zo met het nieuwe jaar in het vooruitzicht:

Vogelwacht Limburg zoekt enthousiaste mensen die hun kennis over vogels met anderen willen delen.

Wij geven jaarlijks op verschillende plaatsen in Limburg cursussen om vogels nog beter te leren kennen en herkennen.

De meeste cursussen zijn laagdrempelig en bedoeld voor mensen die nog bijna niets van vogels weten.

Daarnaast geven we cursussen aan de wat meer gevorderde vogelaars.

Om in de toekomst onze cursusactiviteiten te kunnen voortzetten en zo mogelijk uit te breiden, zijn we op zoek naar nieuwe cursusleiders.

Als cursusleider verzorg je van oktober t/m mei (behalve december) gedurende 1 avond per maand een lesavond.

Je kunt zelf bepalen op welke dag je dit doet. Op de zondagochtend daarop volgend ga je met de cursisten wandelen.

Tijdens die wandeling ga je samen met de cursisten op zoek naar de vogelsoorten die tijdens de cursus behandeld zijn.

Het gebied waar je gaat wandelen, mag je helemaal zelf bepalen.

Lijkt het je iets om je vogelkennis met anderen te delen? Neem dan contact op met de werkgroep cursussen (zie onze website: www.vogelwacht-limburg.nl )
Je bent van harte welkom in ons team.

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen, boom, plant, schoenen, buiten en natuur

 

Nee, deze titel slaat niet op de omvang van deze prachtige azuurblauwe vogel, die wij als symbool voor onze vereniging gebruiken. Het gaat om ons verenigingsblad Het Ijsvogeltje.

De laatste jaren hebben we gemerkt dat het aanbod van kopij voor ons blad steeds minder begint te worden. Slechts een beperkt aantal leden levert kopij aan.
Desondanks gaat het lukken om in de toekomst een dikkere uitgave van Het Ijsvogeltje uit te brengen. Dat is telkens weer een geweldige prestatie!

Door het verenigingsblad in de toekomst niet vier, maar drie keer per jaar (december, maart, juni) uit te brengen, hebben we meer pagina’s ter beschikking. Hierdoor wordt het niet alleen dikker, maar bestaat nog meer de mogelijkheid om artikelen van individuele leden of van werkgroepen te plaatsen.
Wij gaan er vanuit dat dit de kwaliteit van Het Ijsvogeltje ten goede zal komen.

Het aankomend Ijsvogeltje verschijnt niet in juni, maar in augustus 2019. Daarna wordt het in december, eind maart en begin juni uitgebracht.

Mocht u een leuk of interessant artikel hebben over (achtergronden van) vogels een reis, excursie, vrijwilligerswerk of heel iets anders, stuur dit dan in naar de redactie: .

Het Ijsvogeltje is immers een blad van ons allemaal!

Bestuur VWL

Op woensdag 9 jan. j.l. is zeer plotseling overleden onze oud secretaris van de Vogelwacht Limburg de heer Jack Pleijers.

24 jaar aaneengesloten is hij secretaris van de vereniging geweest. In 2017 heeft hij in de voorjaarsvergadering afscheid genomen en is op die bijeenkomst benoemd tot erelid.

We zijn Jack enorm veel dank verschuldigd. Naast zijn drukke baan in het onderwijs en inzet voor de kerk in Bunde heeft Jack het secretariaatswerk altijd met veel plezier en vooral accuratesse  gedaan.

Niets was hem teveel. Je kon altijd een beroep doen op hem. Het was een man waar je op kon bouwen.

De notulen waren letterlijk een weergave van de gevoerde discussies en gesprekken. Hier hield hij ook nauwgezet een archief van bij. Wilde je wat weten uit het verleden. Jack vond het, hij had het.

Met name de begeleiding en het vervolg traject van de door de V.W.L. opgestarte vogelprojecten (denk aan grote gele kwikstaart, steenuil) deed Jack met een nauwgezette planning. Afspraken moesten nagekomen worden. Anders werd er aan de bel getrokken.

Mede door hem zijn vele acties succesvol geworden.

Jack laat voor de directe nabestaanden een enorme leegte achter. Wij zullen Jack nooit vergeten.
Een aimabele, zorgzame en humoristische man.

Jack vaarwel.

Het bestuur en alle leden van de Vogelwacht Limburg.

Sovon is op zoek naar enthousiaste vogelaars om enkele beken/beektrajecten te gaan tellen.

De tellingen zijn vooral gericht op het broedvoorkomen van grote gele kwikstaart en ijsvogel. Ook soorten als oeverzwaluw en zeldzaamheden als oeverloper en waterspreeuw worden natuurlijk niet vergeten.

Het gaat om drie ( ochtend) tellingen uit te voeren tussen begin april en begin juli.

Vooral voor de Geul en Geleenbeek zoeken wij nog tellers.

Voor meer informatie: bel of mail naar Erik Macco: 0613233642 /