De jaarlijkse algemene ledenvergadering is dit jaar op vrijdag, 23 maart 2018.
We combineren dit met de jaarlijkse bijeenkomst met werkgroepen, waarbij de WG slechtvalken zich zal presenteren.

Datum  :              vrijdag 23 maart 2018

Tijd:                     19.30 uur

Locatie:               IVN lokaal 2de verdieping van ’t Home Molenstraat 42, Geleen.

AGENDA:

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen en evt. ingekomen stukken
 3. Verslag en besluitenlijst ALV 24-03-2017
 4. Secretarieel jaarverslag 2017
 5. Financieel verslag 2017
 6. Verslag kascontrolecommissie
  1. Hub Vroomen en Meinse van der Velde
  2. Reservelid Jo Willems
 7. Bestuursverkiezing
  1. Voordracht bestuur: Marius Bos kiezen als secretaris
  2. Aftredend en terstond herkiesbaar: Henk Beckers, Geco Visscher en Hans van de Laar
 8. Begroting 2019
 9. Verkiezing kascontrolecommissie 2018
  1. aftredend Hub Vroomen
  2. voorstel bestuur: Meinse van de Velde en Jo Willems als lid
  3. reservelid: kiezen uit aanwezigen
 10. Aktiviteiten bestuur 2018
 11. Rondvraag
 12. Sluiting ALV

PAUZE

Na de pauze zal de werkgroep slechtvalken een presentatie verzorgen.
René Krekels gaat een prachtig verhaal vertellen over slechtvalken en de bescherming ervan in Limburg.

 
Genoeg redenen dus om te komen.
U bent van harte welkom!