Op vrijdag 17 november 2023 organiseren de Vogelstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en de Vogelwacht Limburg de Limburgse Vogelavond. Tijdens deze avond zijn er diverse lezingen over bijzondere Limburgse vogels.

Het programma van deze avond is als volgt:

  • 19.00 - 19.30 uur Ontvangst (kopje koffie met vlaai)
  • 19.30 - 19.50 uur Welkom (door dagvoorzitter Max Berlijn en voorzitters Natuurhistorisch Genootschap en Vogelwacht)
  • 19.50 - 20.25 uur Lezing ‘Sluwe Nachtzwaluwen’ door Bart Veenstra.

foto nachtzwaluw

Uitnodiging voor een speeddate met een wonderlijk wezen. Hoe is het om een Nachtzwaluw te zijn?
Nieuwe nog niet gepubliceerde inzichten dankzij jarenlang onderzoek met spycams door Riemke Bitter en Bart Veenstra.

  • 20.25-20.55 uur Lezing ‘Rode Wouw in Nederland’ door Stef van Rijn.

foto rode wouw

Na een klein golfje van slechts enkele broedparen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, ontstond sinds 2015 een nieuwe populatie die in recente jaren toenam tot circa 35 broedparen. Om deze onverwachte en plotselinge ontwikkeling te kunnen verklaren moeten we naar regio’s met middelgebergtes in de buurt van Nederland, waaronder de Oostkantons in de Belgische Ardennen en het Sauerland in Duitsland. Sinds 2019 zijn in Nederland jonge en adulte vogels met zenders uitgerust. De lezing geeft de eerste resultaten van het onderzoek met zenders, met inzage in de geheimen van de vogels, van het gebruik van akkers, beekdalen en graslanden en van de belangrijkste bedreigingen.

  • 20.55-21.30 uur Pauze
  • 21.30-22.00 uur Lezing ‘Oeverzwaluwen langs de Maas 2015-2023’ door Jan Joost Bakhuizen

foto oever zwaluw

Over opkomst en soms terugval van deze koloniebroeders langs de waterkant! De belangrijkste natuurlijke broedhabitat van Oeverzwaluwen zijn eroderende rivieroevers. Sinds 2009 zijn vele tientallen kilometers Maasoevers natuurlijker geworden in het kader van Ecologisch herstel Maas (Rijkswaterstaat). Hoe reageert de Oeverzwaluw hierop? Enkele tientallen vogelaars zijn sinds 2015 jaarlijks actief om de aantalsontwikkeling te volgen. Dit levert interessante inzichten op: het is niet allemaal hosanna. Goede jaren worden afgewisseld door mindere jaren. Welke factoren spelen hierbij een rol? In deze lezing wordt een tipje van de sluier opgelicht.

  • 22.00 uur Afsluiting (met na afloop tijd voor een drankje).

Daarnaast willen we jullie als deelnemers ook vragen om jullie eigen bijzondere vogelwaarnemingen met ons te delen.
Stuur deze in de vorm van een foto voorzien van naam vogel, fotograaf, locatie en datum naar vogels@nhgl.nl.

De organisatie maakt hiervan dan een presentatie zodat het een avond van en voor ons allen wordt. Natuurlijk is er ook meer dan genoeg ruimte om andere vogelaars te ontmoeten.

De Limburgse Vogelavond vindt plaats in: 
Cultureel Centrum Don Bosco,
Monseigneur Savelbergweg 100 te Heel.

Tip: probeer zoveel mogelijk te carpoolen.

logo vogelstudiegroep NHGL en Vogelwacht Limburg