Nee, deze titel slaat niet op de omvang van deze prachtige azuurblauwe vogel, die wij als symbool voor onze vereniging gebruiken. Het gaat om ons verenigingsblad Het Ijsvogeltje.

De laatste jaren hebben we gemerkt dat het aanbod van kopij voor ons blad steeds minder begint te worden. Slechts een beperkt aantal leden levert kopij aan.
Desondanks gaat het lukken om in de toekomst een dikkere uitgave van Het Ijsvogeltje uit te brengen. Dat is telkens weer een geweldige prestatie!

Door het verenigingsblad in de toekomst niet vier, maar drie keer per jaar (december, maart, juni) uit te brengen, hebben we meer pagina’s ter beschikking. Hierdoor wordt het niet alleen dikker, maar bestaat nog meer de mogelijkheid om artikelen van individuele leden of van werkgroepen te plaatsen.
Wij gaan er vanuit dat dit de kwaliteit van Het Ijsvogeltje ten goede zal komen.

Het aankomend Ijsvogeltje verschijnt niet in juni, maar in augustus 2019. Daarna wordt het in december, eind maart en begin juni uitgebracht.

Mocht u een leuk of interessant artikel hebben over (achtergronden van) vogels een reis, excursie, vrijwilligerswerk of heel iets anders, stuur dit dan in naar de redactie: redactie@vogelwacht-limburg.nl.

Het Ijsvogeltje is immers een blad van ons allemaal!

Bestuur VWL