Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, een zinvolle tijdsbesteding in een vereniging die in Limburg het verschil voor bedreigde vogels kan maken?

Ben je bovendien ondernemend, durf je aan te pakken en creatief te denken en te doen?

In dat geval is lid worden van het bestuur echt iets voor jou!

Vogelwacht Limburg (VWL) heeft ongeveer 450 leden en 13 werkgroepen. Met elkaar houden we ons bezig met de bescherming van vogels in onze mooie provincie. Omdat biodiversiteit een belangrijke voorwaarde is voor vogelbescherming, wordt vaak samengewerkt met andere natuurorganisaties, gemeenten, provincie en Waterschap Limburg. Activiteiten van VWL vinden zowel plaats op kleine en lokale schaal en op provinciaal niveau.

Als lid van het bestuur kun je een feitelijke bijdrage leveren aan die biodiversiteit en daarmee dus aan de bescherming van vogels.

Van kandidaten verwachten we dat ze ongeveer 7x per jaar deelnemen aan bijeenkomsten (vergaderingen / overige bijeenkomsten) en daar actief meedenken.

Kennis van vogels is niet persé noodzakelijk.

Samenwerking, goed communiceren, creativiteit en het om kunnen zetten van ideeën in feitelijke uitvoering zijn natuurlijk wel van belang.

Naast leden van het algemeen bestuur, zijn we ook op zoek naar een voorzitter en een penningmeester. De huidige penningmeester zal tot 2023 nog in functie blijven, waardoor er volop ruimte is voor het inwerken en begeleiden van een nieuwe penningmeester.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de vergaderingen/bijeenkomsten leidt en de vereniging extern vertegenwoordigt. Uiteraard zal ook een nieuwe voorzitter begeleid en ingewerkt worden.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging. Denk hierbij aan het innen van contributies en donaties, het doen van betalingen en het jaarlijks verzorgen van het financieel jaarverslag en balans.

Wij bieden je een bestuur waarin ruimte is voor ‘andere ideeën’, waarin op een prettige en constructieve manier met elkaar wordt samengewerkt en waarin we elkaar helpen.

In onderling overleg zullen taken verdeeld worden en daar waar nodig wordt je begeleid.

Uiteraard worden reis- den overige onkosten vergoed.

Als je belangstelling hebt e/o meer wilt weten, neem dan contact op met ons secretariaat:

secretaris@vogelwacht-limburg.nl / 06-2154 5462