De natuur is van de leg door klimaatverandering. Door de zachte winter beginnen de vogels, vlinders en planten veel eerder aan het voorjaar dan normaal. 

 
Grasmus in het Engelse natuurgebied Lindisfarne National Nature Reserve aan de Noordzeekust. Beeld Hollandse Hoogte / Sijmen Hendriks

Een grasmus in januari, dat is dus echt bijzonder. Boswachter Thomas van der Es fotografeerde de trekvogel vorige week in Nationaal Park de Biesbosch, en kon het eerst niet geloven. De insecteneter hoort nog tot april in de Sahel te zitten, maar kennelijk biedt de zachte winter insecten genoeg. ‘Hij zal soms een rotdag hebben, maar in winters als deze kan hij dus overleven’, aldus Van der Es.

Zo zijn er meer tekenen dat de natuur van de leg is door het veranderende klimaat: de boswachter ziet het klein hoefblad al in bloei staan, net als gras, dat normaal gelig van kleur is in deze tijd van het jaar. Arctische wintervogels laten het afweten: gebruikelijke invasies van nonnetjes, kleine zwanen of brilduikers blijven uit. ‘Soorten waar ik altijd naar uitkijk.’ De roodborsttapuit daarentegen is een opvallende wintervogel geworden, aldus Van der Es. Evenals de Cetti’s zanger, een kleine bruine vogel die normaliter overwintert in mediterraan gebied, maar de laatste jaren oprukt naar het noorden. Vorig jaar telde Van der Es maar liefst 1.400 luid zingende mannetjes in zijn gebied. Dat was tien jaar eerder nog ondenkbaar.

Lees meer...

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Vogelbescherming Nederland
30-JAN-2020 - Velduilen staan bekend als echte nomaden, die door heel Europa de populatiedynamiek van hun prooidieren (woelmuizen) op de voet volgen. Tijdens hun omzwervingen bereiken sommige uilen in de winter echter ook het Afrikaanse continent. Voor het eerst werd een Velduil die in Nederland broedde, met een GPS-zender tot naar Noord-Afrika gevolgd. Velduil 'Romke' blijkt dit jaar in Libië te overwinteren.
Lees meer...

In de laatste twee weken van 2019 gingen weer een paar honderd vogelaars op pad om mee te doen aan de PTT-tellingen. Een maandje later zijn de gegevens van maar liefst 612 routes aan Sovon doorgegeven, een nieuw telrecord. Maar het gaat natuurlijk vooral om de vogels: met deze telling volgen we sinds 1978 de trends bij vogels die ’s winters niet aan water zijn gebonden, zoals de Gaai en Matkop.

Lees meer...