Werkgebied: Strijthagen, Brunssummerheide, Schinveldse Bossen
Contact:

Hans van de Laar

Doorvaartstraat 45a

6443 AP Brunssum

T: 045-5273211 (tussen 20:00 -21:30 uur)

E: hans.van.de.laar@ziggo.nl 

  • De werkgroep is ontstaan toen in de werkgebieden nestkasten werden opgehangen ter verbetering van de toenmalige schaarse nestgelegenheid voor vogels;
  • Op de Brunssummerheide hebben werkgroepleden zich toegelegd op een bredere vogelinventarisatie van hetnoordelijk deel ( 250 ha.) van dit mooie natuurgebied: de BMP-B (Broedvogel Monitoring Project - Bijzondere soorten, t.b.v. SOVON). Uiteraard is er ook aandacht voor alle overige, meer algemene broedende en niet-broedende soorten;
  • Sinds 2008 wordt er met een kleine groep, bij voorkeur per fiets, in de tweede helft van December, voor SOVON een PTT (Punt-Transect) Telling uitgevoerd op 20 vaste telposten, verdeeld over het gehele Natura2000 gebied Brunssummerheide.
  • Leden van de werkgroep verrichten sinds 2014 een onderzoek naar broedende Kerkuilen in het gebied Brunssum-Noord - Beekdaelen (Merkelbeek-Jabeek-Etzenrade-Doenrade).
  • Leden van de werkgoep organiseren of werken mee aan het geven van Vogel- en Natuurexcursies o.a. in samenwerking met IVN en Natuurmonumenten;
  • De werkgroep is ook betrokken bij discussies met regionale en lokale overheden en beheerders van natuurgebieden m.b.t. plannen en voorstellen waarin groene gebieden meewerkend, danwel lijdend voorwerp zijn.

 

Terug naar overzicht werkgroepen

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.