Vogelwerkgroep Rijksweg A73 is opgericht in de periode dat de autosnelweg A73 werd aangelegd. Door deze aanleg ging nogal wat natuur, waaronder waardevolle biotopen van vogels, verloren.

Ter compensatie hiervan heeft de werkgroep 80, zelf gemaakte, nestkasten opgehangen van de meest uiteenlopende vogelsoorten.

Van koolmees, tot boomklever en steenuil; allerlei soorten profiteren van het werk van de leden van deze werkgroep.

De werkgroep is actief in het gebied vanaf de Maas in Linne (Linnerweerd) via landgoed Rozendaal en het natuurontwikkelingsgebied Reigersbroek tot geheel Putbroek.

De opgehangen nestkasten worden periodiek gecontroleerd en het aantal jonge vogels worden geteld. Kapotte kasten worden gerepareerd of vervangen.

Daarnaast levert de werkgroep ook nog op andere manieren een bijdrage aan de bescherming van vogels. Zo zijn in het gebied drie ijsvogelwanden gerealiseerd, waar inmiddels ijsvogels al succesvol in gebroed hebben. Met het Waterschap Limburg en boeren zijn afspraken gemaakt over gefaseerd oever- en maaibeheer en over het inzaaien van akkerranden met veldbloemen.

Werkgebied: gemeente Maasgouw / Echt-Susteren

Contact: Dre Gielen

              Annendaalderweg 29a

              6105 AR Maria-Hoop

              0475-301685

              ajg.gielen@gmail.com

  

 

Terug naar overzicht werkgroepen