Werkgebied: Ten oosten van de Maas tussen Roermond en Venlo
Contact:

Marc van der Velden

Prins Frederikstraat 64

5951 BT Belfeld

 secretaristbm@gmail.com

 www.tossebosenmaas.nl

  • De werkgroep is ontstaan als werkgroep A73 met als doel het aanbieden van vervangende broedgelegenheid voor vogels die door de komst van de A73 hun broedplaats zijn verloren;
  • Voor deze vogels worden nestkasten opgehangen op daarvoor geschikte plaatsen in de buurt van de A73. Na het broedseizoen worden deze kasten gecontroleerd, gerepareerd, gereinigd en indien nodig verplaatst naar een geschiktere locatie. De resultaten worden genoteerd en besproken;
  • De werkgroep organiseert een aantal excursies. Ook vinden er dialezingen, filmavonden of andere activiteiten plaats.

 

Terug naar overzicht werkgroepen