Thema: Natuur- en milieubescherming
Contact:

Dre Gielen

E: ajg.gielen@gmail.com 

Natuur- en milieubescherming, dicht bij huis

Bij bedreigigen voor ons milieu wordt al snel gedacht aan klimaatverandering en opwarming van de aarde. Moeten we kolencentrales nu wel of niet sluiten? Blijven onze auto's voorlopig gebruik maken van fossiele brandstoffen of zetten de ontwikkelingen op he gebied van elektrisch aangedreven auto's, zonnepanelen en windmolens nu echt door?

Allemaal grote vraagstukken waar we in onze nabije omgeving niet onmiddellijk invloed op uit kunnen oefenen.

In en bij onze woonomgeving zien we wel dat oude woningen afgebroken worden en vervangen door nieuwbouw. Bospercelen, houtwallen en braakliggende terreinen worden omgetoverd tot industrieterreinen en we zien hoe intensief de landbouwgronden gebruikt worden. Gevarieerde akkerranden vallen steeds meer ten prooi aan mais, prei, en andere gewassen. Ook in Limburg lijkt elk beschikbaar stukje grond benut te moeten worden.

Is het dan overal kommer en kwel? Nee in tegendeel. Veel burgers en natuurorganisaties zijn samen met bedrijven, gemeenten, waterschappen en de provincie Limburg uiterst actief op het gebied van natuurbescherming. Verspreid over de provincie zijn talloze voorbeelden van prima natuurbeheer te vinden.

Dat neemt niet weg dat we niet waakzaam en attent moeten blijven. Een houtwalletje dat gekapt dreigt te worden, akkerranden die "opschuiven", oude panden die afgebroken worden; het is meestal niet vanuit kwaadwillende bedoelingen, maar wel een aantasting van het leefgebied van talloze dieren en daarmee ook vogels.

U zult versteld staan hoeveel bereikt kan worden met bijvoorbeeld een paar eenvoudige compensatiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een gevarieerd ingezaaide akkerrand, het plaatsen van een paar extra nestkasten of de aanplant van vogelvriendelijke hagen.

Vogelwacht Limburg wil graag op lokaal niveau adviseren over mogelijkheden die er zijn om het leefgebied van vogels in stand e houden of te verbeteren.

Wilt u overleg en advies over de mogelijkheden die er zijn? Neem dan contact op met Dre Gielen via bovenstaand emailadres.

 

Is er een situatie waar meteen iets aan gedaan moet worden, meldt dit dan bij Provinciale Milieumeld-en klachten telefoon 043-3617070 (24 uur per dag/ook in het weekend)